Đức Phúc bị chê không đủ tư cách làm giám khảo vì nhỏ tuổi, Hương Tràm đáp trả thế này

4