Đọ ngoại hình “dàn con trai hư hỏng” của NSND Hoàng Dũng: Quốc Trường (Về nhà đi con) nổi bật bên loạt nam thần đình đám, quan trọng là “yếu tố đặc biệt” này

9