Dính scandal “bị bắt vì trốn thuế”, Phạm Băng Băng vừa phải lĩnh hậu quả nghiêm trọng?

6