Đính hôn với diễn viên Mỹ, Hoàng tử Harry phá vỡ truyền thống hoàng gia

56


Việc Hoàng tử Harry sắp lấy một nữ diễn viên Mỹ đã ly hôn đánh dấu bước thay đổi lớn trong nhận thức và tiêu chuẩn của Hoàng gia Anh. (Thongtinchuyennhuong.com)