Đỉnh cao của diễn xuất: Chỉ với 1 ánh mắt khi ban chết cho Lệnh Phi – Lý Thuần, Châu Tấn đã làm fan náo loạn

2