Diễn viên Minh Tiệp: “Tôi đã từng yêu rất nhiều nhưng bởi vì vợ tôi quá tốt nên tôi muốn thay đổi”

11