Đến cả nhân vật thấu tình đạt lý nhất “Gạo nếp gạo tẻ” giờ đây cũng đã “phản bội” khán giả

4