Đặng Tụy Văn: “Nhất tỷ” TVB lỡ mang kiếp hồng nhan lận đận, khao khát được yêu đến nỗi chấp nhận tủi nhục với thân phận “tiểu tam”

6