Đan Trường lo lắng vì có dấu hiệu đãng trí ngày càng nặng ở tuổi 42

5