Dàn sao Việt quẩy hết mình, đua nhau nhảy xuống nước trong đám cưới thế kỷ của Đông Nhi – Ông Cao Thắng

3