Dàn sao “Mùi Ngò Gai” ngày ấy bây giờ: Người cố gắng vượt thị phi, kẻ liều lĩnh với những vai trò mới (Kỳ đầu)

8