Cuộc sống lạc quan của cặp song sinh dính liền 10 tuổi ở Canada

113


Dính liền hộp sọ và não không thể tách rời, cặp song sinh người Canada quen dần với tình trạng đó và cùng nhau lớn lên. (Thongtinchuyennhuong.com)