Cuộc đời nhiều bi kịch của Trương Vệ Kiện: Bị cha ruột bỏ rơi, hai con chết trong bụng mẹ

1