“Cuộc Chiến Trộm Nhựa”: Chi Pu – Minh Hằng – Minh Tú thích thú đi tìm “Bàn tay vàng trong làng trộm nhựa”

3