Cư dân mạng bức xúc vì phiên dịch của H’Hen Niê “không sõi tiếng Việt” trong phần thi ứng xử tại Miss Universe 2018

6