Công việc của mật vụ Mỹ khi Tổng thống Donald Trump rời Đà Nẵng

114


Sau khi Tổng thống Donald Trump rời sân bay Đà Nẵng đi Hà Nội, các mật vụ mới mở cửa xe, cất súng và rời các nơi kiểm soát độ cao. (Thongtinchuyennhuong.com)