“Con rơi” của Thành Long trở về nhà sau 1 năm phiêu bạt, chưa 1 lần liên lạc với bố

2