Cổ Thiên Lạc – Tuyên Huyên hiện đang sống chung, lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức sau khi dịch bệnh kết thúc?

2