Càn Long – Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý – Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi!

5