Chuyện thật như đùa trong "Gạo nếp gạo tẻ": Hương nhớ về Công dù đang ở bên Tường!

2