Chuyển nhượng 7/11: MU ra điều kiện bán De Gea cho Real

127


Thể Thao 247 – MU ra điều kiện bán De Gea cho Real Madrid; Mua lại người cũ, Arsenal chi gấp 25 lần tiền… là tin chuyển nhượng nổi bật tối 7/11. (Thongtinchuyennhuong.com)