Chuyển nhượng 6/3: MU nhắm ‘Kane nước Đức’, xong trước World Cup 2018

48


Thể Thao 247 – MU nhắm “Kane” nước Đức, xong trước World Cup 2018; Đồng hương của Willian mơ ngày được trở lại Chelsea… là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý sáng nay 6/3. (Thongtinchuyennhuong.com)