Chuyên gia Đài Loan: “Người chống lưng đã sa cơ, Phạm Băng Băng không còn cơ thoái tội”

2