Chồng ném thẳng xấp tiền vào mặt và bảo “loại phụ nữ ham vật chất”, tôi ứa nước mắt đáp trả khiến anh câm nín

5