Chồng đăng lời xin lỗi vợ lên hơn 600 xe taxi

111


Sau khi vợ giận bỏ đi, một người chồng ở Trung Quốc đã thuê biển quảng cáo của hàng trăm chiếc taxi đăng lời xin lỗi mong vợ trở về. (Thongtinchuyennhuong.com)