Choáng với danh sách kết bạn tứ phương của “thánh ngoại giao” Seungri: Hàn, Trung, Nhật, Singapore… đến Việt Nam

2