Chia sẻ quan điểm về đám cưới nhưng Lan Phương lại bị bạn diễn “Cả một đời ân oán” đùa dai

8