Chí Trung: ‘Đàn ông nội trợ thì khác gì nhà có hai phụ nữ’

50


Chí Trung chia sẻ, đã là gia đình thì ai làm việc nấy; đàn ông cứ quay cuồng với việc nhà khác gì phụ nữ đam mê nội trợ. (Thongtinchuyennhuong.com)