Chỉ một dòng bình luận của Phạm Hương, tin đồn “ngó lơ” đàn em H’Hen Niê đã bị đập tan

7