Chỉ bằng một hành động nhỏ, thiếu gia từng “hư hỏng nhất Trung Quốc” khiến mọi người trầm trồ vì rất nghe lời vợ

8