Chạm mặt tại sự kiện, Lương Bằng Quang – Ngân 98 thân thiết như chưa hề chia tay, chưa hề đấu tố ầm ĩ

5