Chắc chẳng có cô gái nào bị ăn hiếp khi có bà mẹ đáng sợ như Lan Phương đâu!

10