Chả hải sản – ngon miệng nên kỳ công cũng đáng

131


Làm từ nhiều nguyên liệu, hơi mất chút công sức nhưng khi ăn thì chắc chắn ai cũng phải tấm tắc khen ngon. (Thongtinchuyennhuong.com)