Căp vợ chồng bán hết nhà cửa, đưa 5 con trai đi du lịch thế giới

11


Cặp vợ chồng người Anh thấy tự do hơn sau khi bán hết tài sản và nóng lòng cùng các con bắt đầu hành trình chu du thế giới.  (Thongtinchuyennhuong.com)