Cánh đồng vô danh trở thành địa danh huyền thoại nhờ Windows XP

55


Một tỷ người trên hành tinh từng nhìn thấy đồi cỏ huyền thoại nằm ở California (Mỹ) này, sau này đây trở thành địa danh du lịch nổi tiếng. (Thongtinchuyennhuong.com)