Càn Long trăng hoa khiến Phú Sát ôm hận đến chết, chuyện tình Đế – Hậu trong sử sách liệu có ngôn tình như “Diên Hi Công Lược”?

5