Cận cảnh những món quà Đông Nhi và Ông Cao Thắng được tặng trong “đám cưới” vội ở sân bay

2