Các điểm du lịch Mỹ ‘hoá đá’ như kỷ băng hà trong đợt lạnh kỷ lục

13


Người dân trượt tuyết trên hè phố, đài phun nước, mặt sông đều đóng băng do nhiệt độ xuống dưới âm 60 độ C. (Thongtinchuyennhuong.com)