Bỏ về Mỹ 1 tháng để “cắt đứt” với Kiều Minh Tuấn nhưng khi trở lại An Nguy vẫn “chọn con tim chứ không nghe lý trí”

4