Bị từ chối 2 lần, đoàn phim “The Great Battle” vẫn “bám theo” mời Jo In Sung cho bằng được

1