Bị tố dựng cảnh bị đánh khi phát cơm từ thiện để PR, Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng, mang cả sự nghiệp ra để thề

4