Bị sa thải, bảo vệ phóng hỏa đốt trường mầm non, bốn em bé thiệt mạng

117


Bảo vệ một trường mầm non ở Brazil tưới xăng lên học sinh và giáo viên rồi châm lửa tự thiêu. (Thongtinchuyennhuong.com)