Bị đạo diễn Việt Tú dọa “kiện đến cùng” vi phạm bản quyền, chủ sở hữu vở “Tinh hoa Bắc Bộ” chính thức lên tiếng

5