Bị chê kém sang vì sa đà vào khoe thân, Jun Vũ phản pháo: “Đẹp khoe xấu che, 2018 rồi còn thấy chụp bikini là lạ lùng?”

4