Bị chê già xấu ở "Như Ý truyện", Châu Tấn xinh đẹp, trẻ trung không tưởng khi xuất hiện cùng Vương Phi

3