Bất ngờ lên sóng trước dự định, tập cuối “Người phán xử” tiền truyện bị chê kết nhảm

13