Bất cẩn cuốn tóc vào máy, nữ công nhân bị lột cả mảng da đầu

48


Nhờ được tắt máy kịp thời, nữ công nhân may mắn sống sót nhưng chịu thương tích nghiêm trọng. (Thongtinchuyennhuong.com)