Báo Thái Lan viết về bóng đá Việt Nam: Muốn đẹp hay hiệu quả?

53


Báo chí Thái Lan khẳng định bóng đá Việt Nam rất có tiềm năng nhưng chưa thể tìm ra được đường đi phù hợp nhất để vươn tầm ra khỏi Đông Nam Á. (Thongtinchuyennhuong.com)