Ban tổ chức Oscar thưởng môtô nước cho người phát biểu ngắn gọn nhất

104


Phần thưởng đã thuộc về nhà thiết kế trang phục Mark Bridges với bài phát biểu chỉ khoảng 30 giây. (Thongtinchuyennhuong.com)