An Nguy xuất hiện cùng “con trai”, rưng rưng xúc động mừng sinh nhật với hàng trăm fan

10